Nehruova 78 - 11070 - Novi beograd - t: 381.11.628.9892 - fax: 381.11.630.3858

Nehruova 78 - 11070 - Novi beograd - t: 381.11.628.9892 - fax: 381.11.630.3858


Osiguranje vozila

Obavezno auto osiguranje AO
Kada se radi o obaveznom osiguranju motornih vozila, osiguranik plaća premiju od auto odgovornosti (polisa AO) tj. nanošenje štete drugom vozilu prilikom saobraćajne nezgode. To znači da u slučaju sudara u kome je osiguranik kriv za udes, osiguravajuća kuća kod koje je lice krivo za udes osiguralo polisu AO, isplaćuje novac drugom učesniku u nezgodi, za nastalu štetu na njegovom vozilu.

 

Kasko osiguranje
Kasko osiguranje  je osiguranje vozila i dopunske opreme vozila (ako se to unese i ugovori u polisi) od posledica nastalih ostvarenjem rizika koji su definisani ugovorom. Pod ovim se, obično obuhvata rizik štete prilikom udesa – oštećenja –havarije (delimične ili totalne), kao i rizik nestanka vozila (krađa, bespravno otuđenje i slično)

Kod kasko osiguranja, osiguranik osigurava sopstveno vozilo i šteta se isplaćuje osiguraniku, bez obzira na krivicu u eventualnom udesu.

 

U praksi to znači da ako imate obe polise, i obavezno i kasko osiguranje, prilikom udesa u kome ste vi krivi, vaša osiguravajuća kuća će po polisi AO isplatiti vlasniku nastalu štetu nanetu vozilu koje ste vi udarili, a po kasko polisi vama štetu koja je nastala na vašem vozilu.

Šteta na vašem vozilu može nastati ii zbog niza drugih razloga (elementarnih nepogoda, demonstracija i sl), pa ukoliko su ti rizici obuhvaćeni polisom kasko i ta vrsta štete biće vam isplaćena.

Po polisi kasko osiguranja možete ugovoriti i rizik krađe, pa u slučaju nestanka – krađe vozila, osiguravajuća kuća vam nadoknađuje gubitak vozila isplatom amortizovane osigurane sume. Amortizacija zavisi od vrednosti, starosti i stanja vozila.

Uslovi kasko osiguranja kao i premija kasko osiguranja razlikuju se kod svih osiguravajućih kuća tako da je poželjno da se pre sklapanja ugovora o kasko polisi informišete kod više njih, jer razlike u kvalitetu a naravno i u ceni mogu biti dosta velike. Veoma je bitno pažljivo pročitati sve uslovnosti koje svaka od osiguravajućih kuća propisuje, jer biste u protivnom mogli biti neugodno iznenađeni prilikom naplate štete. I rok isplate štete zavisi od kuće do kuće, pa je i tu korisno sakupiti iskustva od poznanika, internet foruma i stručnih publikacija!